U nas kupujesz niezawodne maszyny do obróbki drewna najwyższej jakości!
Oferta

Solary fotowoltaiczne zestaw dla biznesu 20 kWp

Specyfikacja produktu

 • Podstawy

Fotowoltaika jest biznesem, który jest już opłacalny. Dzięki wyraźnym spadkom cen poszczególnych elementów instalacji PV przedsiębiorcy inwestują w technologie solarne słusznie spodziewając się wymiernych korzyści.

Dwie podstawowe dziedziny to budowa elektrowni wytwarzających energię elektryczną na własny użytek przedsiębiorcy, energię konsumowaną na miejscu, nienastawioną na odsprzedaż nadwyżek operatorowi, oraz budowa elektrowni przemysłowych, o dużych mocach, które przy właściwym finansowaniu same w sobie stają się intratnym przedsięwzięciem.

Dodatkowo na terenie całego kraju przedsiębiorcy są beneficjentami programów pożyczkowych, w niektórych województwach częściowo umarzalnych, co sprawia, że budując czy montując własne źródło energii uzyskują realne oszczędności na zakupie energii elektrycznej od swojego operatora.

 • Konstrukcja montażowa

Jest to system jednopodporowy wbijany do ziemi przygotowany do montażu paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych i polikrystalicznych. Konstrukcja mocowana jest na pojedynczych podporach, które wbijane są kafarem w ziemię. Głębokość osadzenia ustalana jest w oparciu o warunki panujące na miejscu montażu oraz rodzaj gruntu. Standardowo jest to głębokość 1,2 do 1,6 m

Wyżej wspominana konstrukcja jest niezwykle stabilna i prosta w budowie. Ponadto można zastosować ją niemal na każdym gruncie, niezależnie od uwarunkowań terenu. Elementy wykonane są w bardzo głębokim ocynku ogniowym Z-600, co zapewnia jej trwałe zabezpieczenie antykorozyjne i długoletnie funkcjonowanie.
Konstrukcja ta została wykorzystana min. przy budowie jednej z największych w Europie farm fotowoltaicznych – w Bautzen.

Posiadamy bogaty park maszynowy, który pozwala na kompleksowe wykonywanie zleconych prac – od wbijania pali za pomocą specjalistycznych maszyn, po wykonanie kompletnej instalacji.

 • Produkt i serwis

Elektrownie przemysłowe, naziemne – to niezależne przedsięwzięcia, które powstają po to, by wytwarzały energię, która będzie następnie sprzedawana do sieci energetycznej. W ramach takich elektrowni kompleksowy produkt obejmuje całość prac, od ogrodzenia i przygotowania terenu, przez montaż konstrukcji nośnej, paneli fotowoltaicznych na tej konstrukcji, montaż inwerterów, skablowanie instalacji, budowę przyłącza i faktyczne przyłączenie do sieci energetycznej, oraz montaż systemów ochrony obwodowej, monitoringu wydajności i monitoringu wizyjnego.

Elektrownie prosumenckie to kompleksowa analiza sytuacji w budynku, co dotyczy zarówno konstrukcji dachu, jego zacienienia, zapotrzebowania samego budynku na energię, ale i istniejącej instalacji elektrycznej czy przyłącza budynku do sieci energetycznej. Montaż obejmuje konstrukcję mocującą do dachu bądź elewacji, montaż modułów, inwerterów, skablowanie i monitoring wydajności. Pozostałe elementy zależą już od indywidualnych ustaleń z Inwestorem.

Wszystkie instalacje podlegają przeglądom serwisowym, a zwyczajowy czas reakcji na usterkę nie przekracza 24h. Dysponujemy grupą doświadczonych elektryków praz techników, którzy sprawnie usuwają sporadycznie występujące usterki. Większość urządzeń, które stosujemy w naszych instalacjach, posiada 5-letnią gwarancję, a najdłuższą posiadają same moduły – nawet 25 lat gwarancji producenta.

 •  Jak to działa

Elektrownie naziemne wytwarzają energię, która w całości jest odsprzedawana do sieci energetycznej. Cena odkupu tej energii składa się z dwóch wartości: ceny „czarnej energii”, czyli rynkowej wartości energii elektrycznej wytworzonej z węgla w tradycyjnych elektrowniach oraz „zielonych certyfikatów”.

Zielone Certyfikaty

Świadectwa pochodzenia energii z OZE, zwane popularnie „zielonymi certyfikatami”, są to dokumenty potwierdzające, iż dany przedsiębiorca wytworzył określoną ilość energie w odnawialnym źródle energii. Z tego tytułu, po uzyskaniu koncesji na wytwarzania oraz koncesji na obrót energią elektryczną, przedsiębiorca wytwarzający „Zieloną energię” otrzymuje również prawo do obrotu świadectwami pochodzenia, co w praktyce oznacza, iż za każdą wytworzoną 1 MWh, otrzymawszy z tego tytułu jedno świadectwo pochodzenia, może świadectwo to spieniężyć, sprzedając je po ustalanej rynkowo stawce.

Przy właściwym finansowaniu elektrownie takie stanowią same w sobie doskonałą, a dzięki umowom zawieranym z operatorami energetycznymi na okres aż 15 lat, bezpieczną i pewną lokatę kapitału, dającą stałe, systematyczne zyski.

Warto zauważyć, że świadectwa pochodzenia przysługują również przedsiębiorcy, który nie sprzedaje wytworzonej przez siebie energii, ale konsumuje ją na miejscu. Przedsiębiorca-prosument również otrzymuje „zielne certyfikaty”. Efektem tego zabiegu jest mechanizm, dzięki któremu inwestor nie dość, że oszczędza na tym, iż kupuje mniejsza ilość energii od swojego operatora, a więc każda wytworzona 1 kWh ma wartość 1 kWh nie kupionej, zazwyczaj oscylując w granicach 0.45–0.50 PLN per 1 kWh, od operatora, powiększoną o wartość przynależnego tej wytworzonej energii świadectwa pochodzenia.

Takie podejście stwarza warunki możliwie najlepsze, i najbardziej opłacalne dla przedsiębiorcy inwestującego w fotowoltaikę, a realne oszczędności na zakupie prądu od operatora sięgają zazwyczaj 40–50%, a w przypadkach, w których konsumpcja prądu jest ściśle powiązana z temperaturą, kiedy to zużycie jest największe, gdy na zewnątrz jest najcieplej (modelowo – chłodnie dla produktów spożywczych czy klimatyzowane biura latem), oszczędności takie sięgnąć mogą 75%.

 • Projektowanie

Dysponujemy biurem projektowym, w którego skład wchodzą inżynierowie, projektanci, konstruktorzy i elektrycy posiadający już 4 letnie doświadczenie, w dużej mierze z rynku niemieckiego, a od 2 lat pracujący również na rynku polskim. Biuro projektowe znajduje się w Czerniewicach, przygotowując nowe projekty zarówno naziemne, jak i dachowe – prosumenckie.

W przypadku wszystkich instalacji stosujemy autorską konstrukcję montażową, w całości wykonywaną w naszym zakładzie w Dreznie na potrzeby instalacji naziemnych, oraz w dużej mierze wykorzystywaną również przy montażu instalacji dachowych. W przypadkach, gdzie wykorzystywane są rozwiązania niestandardowe oferujemy rozwiązania naszych partnerów, dzięki czemu dopasować się możemy do praktycznie każdej powierzchni dachu, czy każdej konstrukcji stropu czy ściany.

Panele fotowoltaiczne są lekkie, jednak nierzadko istniejące już budynki posiadają konstrukcję stropu, która w założeniu nie miała przyjąć na stałe dodatkowego obciążenia. Dzięki naszym konstruktorom opracujemy dokument bądź to stwierdzający, że istniejąca konstrukcja jest wystarczająca, by przyjąć takie dodatkowe obciążenie, bądź też zaproponujemy jej wzmocnienie w konkretny, niezbędny na potrzeby realizacji przedsięwzięcia, sposób.

Na potrzeby prowadzonych przez nas inwestycji tworzymy kompletną dokumentację projektową zaczynając od karty środowiskowej przedsięwzięcia, raportu środowiskowego jeśli takowy jest wymagany, wniosku o warunki zabudowy, wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia instalacji do sieci energetycznej, projekt budowlany, uzgodnienia ZUD, wniosek o pozwolenie na budowę, rysunki wykonawcze oraz kompleksową dokumentację powykonawczą. W przypadku instalacji częściowo finansowanych ze źródeł zewnętrznych nierzadko, by wykazać efekt ekologiczny takiej instalacji, konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego budynku, co również robimy samodzielnie, dzięki pracującym w naszym zespole specjalistom.

Nasze spektrum usługowe związane z projektowaniem:

 

 • Identyfikowanie dla inwestorów powierzchni dachów spełniających kryteria
 • Szczegółowe dokumenty ofertowe do każdego projektu
 • Prognoza dochodów i obserwacja zysków
 • Strukturyzacja i pośrednictwo odpowiednich rozwiązań w finansowaniu i ubezpieczeniu
 • Pomysły do ochrony przed kradzieżą i ubezpieczeń
 • Wykonanie projektu z jednej ręki: od pomysłu do oddania do eksploatacji
 • Bazująca na Internecie kontrola urządzeń
 • Budowa pod klucz elektrowni fotowoltaicznych
 • Kompetentne kierowanie projektem z jednej ręki – od pomysłu do kierowania zakładem
 • Komponenty wysokiej jakości I zoptymalizowane układy do urządzeń z zakresu fotowoltaiki
 • Pomysł logistyczny naszej firmy pozwalający zaoszczędzić czas
 • Profesjonalny i zgodny z terminem montaż i wykonanie konstrukcji
 • Wyczerpująca i przejrzysta procedura odbioru
 • Jasne i zrozumiałe dane dokumentacyjne
 • Usługi dostosowane do eksploatacji, konserwacji, utrzymania w należytym stanie i naprawy.

 

Tylko zoptymalizowany system gwarantuje maksymalną wydajność i zapewnia ogólny zysk i tym samym ekonomiczność Państwa urządzenia.

 

Dane techniczne

 •  Oferta
 ZESTAW  20 kWp

 Polikrystaliczne moduły

Q-Cells o mocy 250W

 80 sztuk
 Inwerter Power One lub SMA  TAK
 Okablowanie  TAK
 Zabezpieczenia  TAK
 System montazowy  TAK
 Wydajność roczna  19200 kWh
 Oszczędność roczna  9600 zł

 Roczny przychód ze świadectw

pochodzenia /ZIELONE CERTYFIKATY/

 3840 zł
 Łączny roczny zysk inwestora  13440 zł
 Mozliwość na dachu lub wiacie  TAK

 Niezbędna dostępna,

niezacieniona powierzchnia

-na dachu skośnym

-na dachu płaskim

 

 

128 m2

260-300 m2

 Cena brutto z montazem  136 432,00 zł

 

Zapytaj o cenę

Oferujemy kredyt na zakup maszyn